حانیه کیانی قهرمان مسابقات مهارت های انفرادی راگبی استان تهران و البرز شد.
مسابقات مهارت های انفرادی راگبی برای اولین بار در کشور در سطح استان تهران و البرز با حضور ۲۳ نفر از نماینده ها و باشگاه های دو استان در ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد که بازیکنان باشگاه توانستند مقام های اول، سوم و چهارم را کسب کنند.
نتایج مسابقه:
مقام اول: حانیه کیانی – باشگاه گوزن زرد
مقام دوم: زینب خادم پور – راگبی البرز
مقام سوم: مهرنگار فرخ منش – باشگاه گوزن زرد
مقام چهارم: ستاره قموشی رامندی