بازیکنان تیم راگبی گوزن زرد

 • مهدیه دهقان

 • غزاله سرچشمه

 • زینب غلامی

 • ستاره قموشی

 • سما صفری

 • بیتا چراغی

 • فاطمه امیری

 • شیدا اسکندری

 • سولماز سیجانی

 • سمیه مختاری

 • مریم محمودی

 • گلاره سهیلی

 • کیانا درفکی

 • فاطمه رحمانی

 • نیلوفر ذبیحی

 • نگین ذاکری

 • مهرنگار فرخ منش

 • نازنین بهره مند

 • زهرا فیاضی

 • معصومه نوروز پور